Tloušťka izolace stropu

4. květen 2020
Jakou zvolit tloušťku izolace do stropu pod nevytápěnou půdou?

Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech. Nechte si spočítat přesné hodnoty pro Vaši konkrétní stavbu.

Pokud není požadována nad nejvyšší stropní konstrukcí pochozí podlaha, pak prosté položení tepelné izolace shora je nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším opatřením, jak zamezit únikům tepla z budovy. Díky tomu, že minerální vlna Knauf Insulation je vysoce difúzně otevřená, je jejím položením shora prakticky nemožné zhoršit vlhkostní chování konstrukce.

A) Strop energeticky mimořádně úsporný

Použijte dvě vrstvy izolace Classic 039 (popř. Classic 040) s celkovou tloušťkou 280 mm. Jednotlivé tloušťky mohou být např. 140 a 140 mm.

Součinitel prostupu tepla takto zateplené konstrukce je 0,14 W/m2K.
Norma doporučuje hodnotu 0,15 až 0,10 W/m2K.

B) Strop energeticky úsporný

Použijte izolaci Classic 039 (popř. Classic 040) s celkovou tloušťkou 200 mm. Můžete ji složit i ze dvou vrstev např. 100 a 100 mm.

Součinitel prostupu tepla takto zatepleného stropu je 0,20 W/m2K.
Norma doporučuje hodnotu 0,20 W/m2K.

C) Strop energeticky vyhovující

Použijte izolaci Classic 039 (popř. Classic 040) s tloušťkou 140 mm.

Součinitel prostupu tepla tohoto stropu je 0,28 W/m2K.
Norma vyžaduje hodnotu 0,30 W/m2K.