Vyhlášení výsledků soutěže Fasáda roku

17. květen 2020

Moderní Cubex Centrum Praha se stalo 25. 4. 2019 místem slavnostního vyhlášení výsledků již osmnáctého ročníku soutěže Fasáda roku. Do soutěže Fasáda roku 2019 bylo přihlášeno 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018 v České republice. Podmínkou účasti bylo použití výrobků společnosti Baumit. Veřejná soutěž byla vyhlášena v pěti základních kategoriích a jednotlivé přihlášené realizace staveb posuzovala sedmičlenná odborná porota.

Odborná porota pracovala ve složení:

 • prof. Ing. arch. Michal Kohout, předseda;
 • Ing. arch. Richard Černý;
 • Ing. arch. David Chmelař;
 • Ing. arch. Martin Chválek, MBA;
 • Ing. Milan Špulák;
 • Ing. Jiří Svoboda;
 • Ing. arch. Jiří Harant.

Kategorie soutěže

 • Novostavba rodinného domu
 • Novostavba bytového domu
 • Novostavba nebytového domu
 • Rekonstrukce historického objektu
 • Revitalizace, sanace, renovace

Přihlašovatelé vítězných staveb získali 25 000 Kč za prvenství v každé z pěti kategorií a dále získali sošku fasádea.

VÍTĚZNÉ STAVBY

Vítěz kategorie Novostavba rodinného domu

 • Rodinný dům se šikmou střechou „na druhou“, Struhařov u Mnichovic
 • Investor: soukromá osoba
 • Projektant: Stempel Tesař architekti s.r.o.
 • Zhotovitel: Marek Cibulka

Odůvodnění poroty: Novostavba rodinného domu je osazená do svahu a zastřešená sedlovou střechou se spádem mírně převyšující 45 stupňů. Nápadité hmotové řešení objektu a členění jednotlivých fasád i vhodně zvolený odstín vytváří jednoduchými prostředky celkově příznivý dojem. Porota ocenila kultivované a nápadité řešení spojené s důrazem na detail i kvalitu provedení.

Vítěz kategorie Novostavba bytového domu

 • Residence Castle view, Na Hřebenech 1204/7, Praha 4 – Kavčí hory
 • Investor: ED Group a.s.
 • Projektant: ma3 projekty s.r.o.
 • Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.

Odůvodnění poroty: Soubor bodových bytových domů zaujal porotu svojí střídmou, uměřenou architekturou založenou na dobrých proporcích a kvalitním řemeslném detailu spojených do nevtíravě elegantního celku. Na fasádách se střídají hladké povrchy vytvořené kombinací podkladu z točené omítky CreativeTop Fine a zakletovaného povrchu Creative Silk s tmavšími jemně vroubkovanými povrchy vytvořenými zubovým hladítkem aplikovaným na omítkovinu CreativTop Pearl.

Vítěz kategorie Novostavba nebytového objektu

 • Administrativní budova EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa, Praha – Krč
 • Investor: EUROVIA CS, a.s.
 • Projektant: AED project, a.s.
 • Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.

Odůvodnění poroty: Porota ocenila zvládnuté hmotové členění, které činí z velkého stavebního objemu stavbu přirozeného lidského měřítka. Přesto, že se jedná o třípodlažní objekt, ustupující přízemí a diagonálně natočené druhé patro způsobují, že administrativní budova působí vstřícným až domácím dojmem. Čistý kultivovaný dojem ze stavby zdůrazňují „funkcionalistická" pásová okna v kombinaci s jemnozrnou kletovanou omítkou Baumit CreativTop Silk. Vlastnosti omítkové směsi dávají vyniknout objemové hře a zdařile tak podtrhují moderní výraz domu.

Vítěz kategorie Rekonstrukce historického objektu

 • Palác opata žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno
 • Investor: soukromý investor
 • Projektant: atelier dwg s.r.o.
 • Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

Odůvodnění poroty: Barokní Palác opata žďárského kláštera na brněnském Zelném trhu ožil novým životem. Projekční a realizační tým dokázal skloubit požadavky současné legislativy a limity památkové péče s atraktivním soudobým využitím. Fasády, rekonstruované do vzhledu z doby barokní přestavby paláce v 18. století, dokládají výborně odvedenou práci architekta, dodavatele stavby i výrobce použitých materiálů. Vnější povrchy svým provedením věrně odpovídají dobovému vzhledu. Fasády vnitřního nádvoří, kde se setkává historické provedení povrchů a pavlačí se soudobou vertikální zahradou a prvky z masivního skla, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru nádvoří paláce.